Barnfondens blogg har bytt plats!


Bloggen har flyttat och finns numera på www.barnfonden.se/blogg

Här hittar du berättelser från resor gjorda mellan december 2008 och maj 2011, till fadderprojekt i bland annat Mali, Indien, Gambia och Mexiko.

Du kan läsa mer om Barnfondens arbete på vår hemsida www.barnfonden.se

torsdag 5 maj 2011

Så väljs fadderprojekt och fadderbarn ut i Indien

Av: Ulrika Wedin

Nu har jag varit tillbaka på kontoret några dagar och tagit mig igenom mitt välfyllda anteckningsblock. Som jag skrev i ett tidigare inlägg fick jag under mitt Indienbesök bland annat möjlighet att diskutera olika frågor som rör fadderskapet.

En fråga som många faddrar ställer är hur vi väljer ut de områden vi arbetar i och hur fadderbarnen väljs ut. Vår samarbetsorganisation ChildFund India har som mål att nå de fattigaste byarna och använder sig därför av ett formulär med olika kriterier för att välja vilka dessa är. Sedan tittar de på vilka andra organisationer som finns i ett område eller planerar att börja arbeta där och diskuterar om ett samarbete är bra eller om det är bättre att bara en av organisationerna startar verksamhet.Eftersom samarbete med lokala myndigheter också är en viktig del för att nå en långsiktigt hållbar utveckling bjuds representanter för dessa in till inledande möten. Liksom olika lokala ledare och byrepresentanter. Innan ett projekt startas undersöks noga förutsättningarna för att göra ett bra arbete och viljan bland de boende att delta i projektets arbete och själva driva utvecklingen framåt.

Alla familjer som bor i området får på olika sätt del av stödet. Till exempel genom förbättringar som görs i skolorna eller genom informationskampanjer om olika sjukdomar. Det extra stödet som fadderbarnets familj får består dels av en närmre kontakt med projektets personal och dels av möjligheten att få extra gåvor och att brevväxla.

När fadderbarnen ska väljas ut finns ännu ett formulär med olika kriterier. Familjerna har vanligtvis en årsinkomst på under 12,000 Rupies (cirka 1,600 kronor) och kvinnor som är änkor ges prioritet. Endast ett barn i varje familj har en fadder och vilket barn det blir beror främst på barnens ålder. Dessutom är cirka hälften av fadderbarnen flickor och hälften pojkar.

Innan ett barn får en fadder informeras familjen noga om vad det innebär och föräldrarna skriver under ett samtycke om att de vill medverka i projektets olika aktiviteter.

Inga kommentarer: